21 juni 2010

CDA-evaluatiecommissie gaat uitgebreid onderzoek doen

Het partijbestuur heeft besloten dat een evaluatiecommissie een uitgebreid onderzoek zal gaan doen naar de huidige situatie van het CDA, waarbij niet alleen gekeken wordt naar factoren die hebben geleid tot de recente verkiezingsnederlagen, maar ook naar de positie van de christendemocratie in de samenleving. 
 
De komende tijd worden enkele mensen benaderd voor het voorzitterschap en het lidmaatschap van deze commissie. De werkwijze van de commissie zal samen met de commissie worden uitgewerkt. Het partijbestuur vindt dat CDA-leden intensief bij het opstellen van het rapport moeten worden betrokken.
 
Het partijbestuur heeft tevens besloten dat de leden eind november een nieuwe partijvoorzitter kiezen. Een interim-voorzitter zal binnen een week worden aangesteld. De leden van het DB hebben tijdens de vergadering hun functie ter beschikking gesteld, maar zijn door het partijbestuur gevraagd tot aan het novembercongres de werkzaamheden waar te nemen. Ook zal ter versterking van de directe band met de achterban het Dagelijks Bestuur tijdelijk worden uitgebreid met enkele provinciaal voorzitters.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.