12 oktober 2016

CDA heeft nieuwe statuten

Op 4 juni 2016 heeft het congres van het CDA ingestemd met de voorgestelde statutenwijzigingen en de wijziging van alle reglementen die binnen het CDA van toepassing zijn. 

De statutencommissie, onder leiding van voorzitter Marischa Kip, heeft daarmee een traject afgesloten dat twee jaar heeft geduurd, waarin de commissie de oude statuten en reglementen heeft herzien en de partij in een “modernere jas” heeft gestoken. 

Zo is er bijvoorbeeld gekozen voor de regel ‘one man, one vote’; is het in de toekomst mogelijk om op een makkelijkere manier te stemmen en wordt het ontstaan van netwerken mogelijk gemaakt.

Na het congres is de commissie Borstlap ingesteld die naar nog een paar zaken kijkt waaronder de positie van buitenlandse afdelingen en de soms voorkomende lijstomkeringen. De commissie komt eind dit jaar met een voorstel naar het partijbestuur toe. 

Op 11 oktober 2016 zijn de statuten officieel gepasseerd voor notaris Van Loon te Rotterdam. Dat is een historisch moment. Ruth Peetoom en Rutger Ploum waren daarbij namens het Dagelijks Bestuur aanwezig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.