20 februari 2007

CDAV zoekt landelijk voorzitter

Het CDA-Vrouwenberaad zoekt een aansprekende vrouw, die thuis is in Den Haag en op een enthousiaste en inspirerende wijze leiding kan geven aan de CDAV-organisatie met ruim 4000 leden. Wat vragen we van de kandidaten?

Algemeen:
• aansprekende en toegankelijke persoonlijkheid
• samenbindend vermogen
• flexibiliteit in het oppakken van nieuwe werkvormen
• brede communicatieve vaardigheden
• creativiteit

Bestuurlijk:
• affiniteit met en kennis van de CDAV-achterban
• bestuurlijke deskundigheid
• ervaring met leidinggeven
• daadkracht en slagvaardigheid (o.a. in besluitvorming)

Politiek:
• brede politieke belangstelling en ervaring
• visie op vraagstukken vanuit CDAV-perspectief
• op de hoogte zijn van de politiek door het CDA gezien en gevoerd

De functie vraagt een beschikbaarheid van gemiddeld 12 uur per week. De voorzitter geeft leiding aan de CDAV-organisatie, die bestaat uit een enthousiast bestuur, een actief provinciaal netwerk en circa 200 regionale en lokale afdelingen. De voorzitter is het boegbeeld van het CDAV en dient in staat te zijn het emancipatieproces zowel binnen het CDA als daarbuiten te versnellen en te verbreden. De voorzitter vertegenwoordigt tevens het CDAV in het Partijbestuur van het CDA.

Het betreft een vrijwillige functie, die tenminste voor één termijn van 4 jaar dient te worden aangegaan. Een kleine financiële vergoeding is bespreekbaar en een vergoeding van de gemaakte kosten voor uitoefening van de functie is van toepassing.
Wij nodigen kandidaten van harte uit hun belangstelling voor deze functie kenbaar te maken, vergezeld van een actueel CV. De termijn hiervoor sluit op 23 februari a.s.. Gesprekken met kandidaten worden door de selectiecommissie in de laatste week van februari en de eerste week van maart gepland. Op voordracht van het CDAV-bestuur zal één kandidaat-voorzitter aan de ledenvergadering (31 maart) worden voorgesteld om te benoemen tot voorzitter. Het eerstvolgende CDA-congres zal deze benoeming moeten bekrachtigen.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, stuur dan een brief of e-mail met uw CV naar: hestermaij@planet.nl of Hester Maij, Wessel Gansfortstraat 16, 1064 NP Amsterdam, tel.: 020-6119986

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.