29 oktober 2007

Debat over duurzaam ondernemen in Europees verband

Op donderdag 1 november a.s. spreken Tweede Kamerlid en Europawoordvoerder Henk-Jan Ormel, Tweede Kamerlid Ruud van Heugten  en Maria Martens, CDA-delegatieleider in het Europees Parlement  tijdens een CDA-discussiebijeenkomst in Arnhem over duurzaam ondernemen.

Ook Helma Kip, vicevoorzitter van het CDA-Gelderland en ervaringsdeskundige op dit terrein, zal het woord voeren. Daarna is er debat met de zaal.
De bijeenkomst vindt plaats in het Mercure Hotel, Europaweg te Arnhem
Aanvang 20.00 uur

Dit is een tweede bijeenkomst in een reeks van provinciale bijeenkomsten over de doorwerking van Europees beleid in de praktijk. Eerder werd in Loppersum (Groningen) gedebatteerd  over een vitaal platteland. De komende periode worden ook in andere provincies debatbijeenkomsten gehouden.

Tijdens elke provinciale bijeenkomst staan een of meer concrete beleidsonderwerpen centraal. Zo wordt onder meer gesproken over veiligheid en de samenwerking tussen politie en justitie, landbouw, kenniseconomie, arbeidsmarktbeleid regionale economische ontwikkeling,  energie etc etc.

Europaplatform
Deze bijeenkomsten vormen de eerste activiteiten van het zogeheten Europaplatform van het CDA. Na de partijbrede discussie over het manifest De toekomst van Europa dat onder leiding van vice voorzitter Lianne Dekker voorjaar 2007 plaatsvond besloot het bestuur een platform in te stellen waar in wisselende samenstellingen werd gedebatteerd over de toekomst van Europa.

Partijvoorzitter Peter van Heeswijk kondigde in zijn campagne voor het voorzitterschap al aan dat wat hem betreft de toekomst van Europa het eerste grote discussie-onderwerp zou zijn tijdens zijn voorzitterschap.
Van Heeswijk: “Onze achterban is van oudsher zeer betrokken bij Europa. Het waren ook christen-democraten die aan de wieg stonden van de Europese integratie. Die betrokkenheid blijkt opnieuw nu de komende maanden in alle provincies discussiebijeenkomsten gaan plaatsvinden over Europa. Voor ons staan daarbij de concrete onderwerpen centraal die burgers in het dagelijks leven raken en die ook een doorwerking hebben op provinciaal, regionaal  en lokaal niveau. Het gaat daarbij ook steeds om de vraag waar Brussel  en waar nationale lidstaten en lagere overheden verantwoordelijk voor dienen te zijn.  Het CDA ziet geen heil in het voeren van allerlei institutionele discussies over bevoegdheden e.d. maar wil concrete zaken als veiligheid, duurzame ontwikkeling, werkgelegenheid, landbouw en regionale ontwikkeling met de burgers bespreken. Dat is ook de opdracht van een politieke partij als het CDA.”.

Op de website www.cda.nl/Europa treft u meer informatie aan over het Europaplatform en zijn activiteiten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.