11 september 2015

Kandidaten voor dagelijks bestuur en partijbestuur

Het CDA partijbestuur heeft donderdagavond 10 september 2015 de voordracht bekend gemaakt voor drie vacatures in het Dagelijks Bestuur en het landelijk partijbestuur. Uit de 18 ontvangen sollicitaties worden 5 kandidaten voorgedragen voor de functies van DB-lid Communicatie & Marketing, DB-lid HRM en het partijbestuurslid Sport, Cultuur en Vrijwilligers. De verkiezing van de nieuwe bestuursleden vindt plaats op het najaarscongres van 7 november.

In de vacature van DB-lid Communicatie & Marketing is voorzien in een enkelvoudige voordracht in de persoon van Rianne Donders (Roermond).

Voor de vacature van het DB-lid HRM worden voorgedragen:

Dienke Dekker (Wassenaar)

Frank Kerckhaert (Hengelo)

Het najaarscongres kiest ook de vice-voorzitter van het CDA. Voor deze functie zijn Rianne Donders en Frank Kerckhaert kandidaat, voor zover zij dan ook door het congres in het DB zijn verkozen.

Voor de vacature van het partijbestuurslid Sport, Cultuur en Vrijwilligers worden voorgedragen:

Jaap Boot (Ede)

Jacco de Boer (Leeuwarden)

Op grond van de statuten kunnen CDA leden zich tot 10 oktober tegenkandidaat stellen voor bovengenoemde functies. Zij moeten daarvoor beschikken over de steun van tenminste drie provinciale, tien gemeentelijke afdelingen of één procent van de leden. Leden die overwegen zich tegenkandidaat te stellen, kunnen voor informatie over de procedure terecht bij Hilde Westera, partijdirecteur: hilde.westera@cda.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.