08 september 2011

Partijbestuur stelt nieuwe leden Dagelijks Bestuur CDA voor

Het CDA-partijbestuur stelt aan het partijcongres een aantal nieuwe leden voor het Dagelijks Bestuur voor. Voor de functie van eerste vicevoorzitter wordt Pieter van Geel (1951) voorgedragen. De voordracht van tweede vicevoorzitter is Rixt Meines-Westra (1951), woonachtig in Den Haag en directeur van Boomers Top Generation. Voor de functie van secretaris stelt het Partijbestuur Denis Maessen (1961) voor, woonachtig in Oisterwijk en directeur van een aantal bedrijven in organisatieadvies en ondernemer in duurzame technologieën. Tot slot is John Berends (1956), burgemeester van Harderwijk, voorgedragen voor de functie van vrijgekozen DB-lid.

De kandidaten presenteren zich tijdens het aanstaande Partijcongres van 29 oktober. De bedoeling is dat de nieuwe bestuursleden tijdens dit congres worden verkozen en benoemd.

Pieter van Geel licht toe waarom hij beschikbaar is voor de functie van eerste vicevoorzitter: “We hebben de wind tegen en de weg naar herstel loopt berg op. Juist dan hebben we iedereen nodig. Ik wil mijn kennis en ervaring benutten om samen met alle CDA-leden de weg naar herstel vorm te geven. Dat is nodig omdat wij een boodschap hebben die in deze tijd van ontworteling en instabiliteit gehoord moet worden en het verschil kan maken”

Enkelvoudige voordrachten
Het Partijbestuur heeft ernaar gestreefd om te komen tot meervoudige voordrachten, maar dat is helaas niet mogelijk gebleken. Uitgaande van de behoefte om een kwalitatief sterk en complementair team samen te stellen, dat tevens de diversiteit binnen de partij weerspiegelt en zoveel mogelijk recht doet aan regionale herkomst, is gekozen voor enkelvoudige voordrachten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.