19 januari 2015

Voordrachten voor dagelijks bestuur en partijbestuur

Het CDA partijbestuur heeft maandagavond 19 januari 2015 de voordracht bekend gemaakt voor verschillende vacatures in het dagelijks bestuur en het landelijk partijbestuur. Uit de 15 ontvangen sollicitaties worden 6 kandidaten voorgedragen voor de functies van penningmeester, DB-lid Internationale Zaken, DB-lid Ledenwerving en ledenbinding en het partijbestuurslid Grote steden. Voor de vacature Communicatie en marketing is tot nu toe geen geschikte kandidaat geworven. Hiervoor zal in de komende periode een voordracht voor worden gedaan. De verkiezing van de nieuwe bestuursleden vindt plaats op het voorjaarscongres van 11 april.

In de vacature van penningmeester Dagelijks Bestuur is voorzien in een enkelvoudige voordracht voor een tweede termijn van de huidige penningmeester, Bart van Meijl.

Voor de vacature van het DB-lid Internationale Zaken worden voorgedragen:

Jeroen Alting von Geusau, directeur NS (Beek en Donk)

Efstathios Andreou, diplomaat ministerie van Buitenlandse Zaken (Rotterdam)

Voor de vacature van DB-lid Ledenwerving en ledenbinding worden voorgedragen:

Hans Démoed, manager lokale overheid (Alphen a/d Rijn)

Pieter-Jan van Zanten, directeur (Dalfsen)

Voor de vacature van ‘vrijgekozen lid Grote Steden’ wordt de huidige portefeuillehouder Alwin de Jong voorgedragen voor een tweede termijn.

Net als bij de voordracht van de partijvoorzitter kunnen tegenkandidaten zich op grond van de partijstatuten tot en met 14 februari a.s. melden. Zij moeten beschikken over steun van tenminste drie provinciale, tien gemeentelijke afdelingen of één procent van de leden. Leden die overwegen zich tegenkandidaat te stellen, kunnen voor informatie over de procedure terecht bij Hilde Westera, partijdirecteur: hilde.westera@cda.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.