23 oktober 2016

Extra Algemene ledenvergadering 7 november

Beste CDA-leden en overige genodigden,

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 komen langzaam dichterbij. Het CDA-verkiezingsprogramma is gepresenteerd (zie bijlage). Tijd om als afdeling bij elkaar te komen. Het bestuur nodigt u uit voor een speciale algemene ledenvergadering op maandag 7 november vanaf 19:00 uur die geheel in het teken zal staan van deze verkiezingen.  De locatie zal later bekend gemaakt worden.

Tijdens de ALV bespreekt het bestuur graag met u het verkiezingsprogramma en eventuele amendementen daarop. De procedure is dit jaar anders in vergelijking met voorgaande jaren. Voor alle CDA-afdelingen geldt, en dus ook voor de onze, dat wij niet meer rechtstreeks kunnen amenderen, maar alleen in samenspraak met de provinciale afdeling in ons geval Zuid-Holland.

De provincie komt op zaterdag 19 november bij elkaar om alle amendementen te bespreken. Ons bestuur zal hier namens de afdeling, hopelijk ondersteund door meegekomen leden, onze amendementen toelichten en verdedigen. Iedere provincie mag maximaal 50 amendementen indienen voor het landelijk CDA-congres op zaterdag 14 januari waar het programma definitief wordt vastgesteld.

Indien u suggesties hebt voor amendementen verzoeken wij u deze te sturen naar het bestuur via dit e-mailadres: cdabelgieluxemburg@gmail.com voor donderdag 3 november a.s. (einde van de dag). Wij verzoeken u het aantal amendementen te beperken - de ervaring leert ook dat korte, puntig omschreven amendementen meer kans maken dan lange stukken tekst.

Nota bene: amendementen dienen aangeleverd te worden via het bijgevoegde document (Excel bestand) in de daarvoor bestemde kolommen. Alleen de niet cursief gedrukte beleidsartikelen in het programma kunnen worden geamendeerd. Naast uw suggestie voor een amendement is een toelichting ook van belang om de intentie beter te begrijpen. Ook hier is een kolom voor gereserveerd in het Excel-document.

Mocht u vragen hebben over het amenderen, schroom niet ons te contacteren.

Hartelijke groet, namens het bestuur,

Celina Kremer

Secretaris

 

p.s. U kunt zich nog t/m 1 februari 2017 registeren om te stemmen in het buitenland voor de Tweede Kamerverkiezingen: http://www.stemmenvanuithetbuitenland.nl/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.