20 januari 2015

Nieuwjaarsborrel + ALV 5 februari

Beste CDA-leden,

 

Mede namens de overige bestuursleden wensen wij  u een goed, gezond en voorspoedig 2015. Wij hopen dat het een succesvol politiek jaar voor het CDA zal worden!

Wegens agendaproblemen van de spreker heeft het bestuur de nieuwjaarsborrel en aansluitende algemene ledenvergadering iets moeten verlaten namelijk naar donderdag 5 februari.

De nieuwjaarsborrel, waarvoor alle leden van harte uitgenodigd zijn, zal plaatsvinden van 18:30 tot 19:30 uur in de ledensalon van het Europees Parlement.

Aansluitend vindt onze algemene ledenvergadering plaats op dezelfde locatie van 19:30 uur tot 21:30 uur (inclusief diner).

Wij zijn zeer verheugd dat CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers onze gastspreker is. Jeroen zal met ons vooruit blikken op 2015 - hij behandelt binnen de CDA-delegatie de portefeuille Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de portefeuille Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken. Veiligheid en werkgelegenheid zijn ongetwijfeld twee hoofdprioriteiten dus er lijkt voldoende stof tot discussie!

De ledenbijdrage in de kosten voor het diner tijdens de ALV bedraagt 10 euro. In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u dringend zich aan te melden voor 30 januari via cdabelgieluxemburg@gmail.comVermeld in deze mail a.u.b bij welke activiteit u aanwezig bent (borrel of ALV of beide).

Indien u ingeschreven moet worden om toegang te krijgen tot het EP verzoeken wij u dit ook expliciet te vermelden -  zonder legitimatie is helaas geen toegang tot het EP gebouw mogelijk.

 

Wij hopen u in grote getale te mogen verwelkomen.

 

Met vriendelijke groet, mede namens de overige bestuursleden.

 

Hein Hobbelen

Voorzitter

 

Celina Kremer

Secretaris

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.