24 oktober 2018

Wat willen De Dertigers in Gelderland?

Met behulp van bestuurssecretaris Diede Balduk van de provinciale afdeling hebben de Dertigers een enquĂȘte uitgezet om een maatwerk programma op te zetten voor de Dertigers in Gelderland. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk ze hieronder!

Allereerst is het belangrijk om te weten of er behoefte is voor activiteiten gericht op deze doelgroep: 18% heeft er (nu) geen behoefte aan, 82% wel. Druk met werk en andere prioriteiten worden genoemd als reden om niet (vaker) aanwezig te kunnen zijn. Wat is dan de juiste frequentie? De respondenten geven aan voorkeur te hebben voor een activiteit per kwartaal (85%) gevolgd door halfjaarlijks (33%).

Aan welk soort activiteit is er dan behoefte vroeg Anniek zich af. Respondenten konden hierbij meerdere antwoorden gegeven; 81% heeft interesse in een activiteit met spreker / lezing, 56% ziet meer in een gezellige activiteit / netwerken en 49% geeft aan op bedrijfsbezoek te willen.

Op welke momenten heeft De Dertiger in Gelderland nog een plek vrij in de agenda? Absolute favoriet is de vrijdagavond (42%) met daarop volgend donderdagavond (28%). Zou je als Dertiger een activiteit willen (helpen) organiseren? Ja, daar zou 39% best interesse in hebben.

Na de vragen van Wat? en Wanneer? is een andere belangrijke factor: Waar? Is de reisafstand relevant en zo ja hoeveel minuten ben je bereid om te reizen: Voor 30% telt de reisafstand niet, voor 70% speelt dit een factor. Wat is dan de maximale reisafstand? Voor ongeveer 35% is dit 30 minuten en het maximum ligt op 60 minuten. Is het dan handig om een centrale locatie te kiezen en daar vanuit activiteiten te organiseren? Nee, 77% geeft aan voorkeur te hebben voor een wisselende locatie.

Kortom, er is een behoefte aan activiteiten in Gelderland gericht op Dertigers. Het liefst is er elk kwartaal, op de vrijdagavond een activiteit met spreker / lezing. De locatie is iedere keer ergens anders maar niet verder dan 60 min reizen (van waar de meeste Dertigers wonen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.