27 oktober 2016

100 Jaar Vrouwenkiesrecht

“Honderd jaar actief en passief kiesrecht voor vrouwen, dat is reden voor een feestje maar dat niet alleen. We gaan ook echt dingen doen met elkaar om vrouwen te laten zien dat politiek leuk is. Zo begon fractievoorzitter Riëtte Wollerich haar betoog in de commissievergadering Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 26 oktober as.  Het CDA vindt dat we ook mogen uitstralen met elkaar dat politiek leuk is.

In 2017 is het 100 jaar geleden dat, via een grondwetswijziging, vrouwen in Nederland passief kiesrecht kregen en daarmee gekozen konden worden als volksvertegenwoordiger. In 1919 werd het kiesrecht uitgebreid met het actief kiesrecht, ofwel het stemrecht.

Het thema ‘vrouwen in de politiek’ is nog steeds actueel; verhoudingsgewijs zijn er relatief weinig vrouwen actief in de (Drentse) politiek. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende drempels zijn die vrouwen ervaren om politiek actief te zijn.

In de jaren 2017, 2018 en 2019 vinden respectievelijk landelijke, gemeenteraads- en Provinciale Statenverkiezingen plaats. Bij elkaar reden voor een feestje en stil te staan bij het thema ‘viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek’. Tegelijkertijd vormt dit een mooie aanleiding om aandacht te besteden aan het relatief lage aantal vrouwen in de politiek en om door middel van bijeenkomsten vrouwen te enthousiasmeren voor de politiek. 

Evenredige deelname van vrouwen is van belang! Voor de CDA-fractie betekent dit niet perse een verhouding van 50% vrouwen en 50% mannen in de politiek.. Het gaat uiteindelijk om kwaliteit, maar die hebben vrouwen ook. Deelname van vrouwen aan het openbaar bestuur zorgt voor een andere invalshoek, een andere kijk op zaken en voorkomt het ontstaan van een homogene groep (mannen in dit geval)

“Deelname van vrouwen is van belang. Om die te verhogen is niet sec een taak van de provincie, maar een Provinciale Staten neemt nu verantwoordelijkheid hiervoor. Om barrières te slechten en om vrouwen in te laten zien dat ze juist heel erg goed kunnen deelnemen aan het openbaar bestuur.”, aldus Riëtte Wollerich.

De fractie heeft daarom van harte meeondertekend met dit initiatiefvoorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.