14 april 2016

Bedrijfsleven moet meer samenwerken om economie te laten groeien

Maandag 11 april hield CDA Drenthe een ledenvergadering waarin werd gesproken over duurzaamheid en economie. Economie is meer dan geld verdienen. Ook cultuur en maatschappelijk welzijn spelen een rol. “Menselijk bloei leidt tot maatschappelijk bloei,” was de conclusie van de avond, waarin Agnes Mulder (2e kamer CDA fractie) en Anne Jan Zwart, de ondernemer achter de Ecostyle Groep de CDA-ers een spiegel voorhielden.

Bekijk hier de foto's

De afgelopen jaren is vooral gekeken naar het individu en het belang van kennis economie. “Het ging vooral om de toegevoegde waarde,” zei Agnes Mulder. “De menselijke drijfveren en menselijke behoeften zijn onder belicht gebleven.” Er is vooral gekeken naar economische modellen en niet naar de mensen met hun ambities, hun talenten, hun vakmanschap en hun tekortkomingen. Bedrijven zijn dan ook niet moreel neutraal. Zij beïnvloeden mensen en dus de samenleving door de waarden die ze vertegenwoordigen. “Economie is meer dan geld verdienen en groeien. Het gaat om de samenwerking van sectoren, bijvoorbeeld in Z.O Drenthe de Agrosector en de Chemie.” Maar duurzaamheid heeft te maken met ontwerpen. Zorg dat aan het eind van de levensduur de grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Bij grote gebouwen wordt tegenwoordig geen offerte meer gevraagd voor lampen en armaturen. Maar een offerte voor licht. Dat levert een geheel ander eindproduct op. “Door onderlinge samenwerking komen niet alleen bedrijven tot bloei, maar vooral ook de mensen die er werken,” was de oproep van Agnes Mulder.

Een uitspraak waar Anne Jan Zwart van harte mee instemde. Hij is de initiatiefnemer van het werklandschap ECOmunity in Oosterwolde. Op dat werklandschap wordt door bedrijven nauw samengewerkt. De bedrijven hebben bijvoorbeeld een gezamenlijk restaurant, waardoor werknemers elkaar spreken en inspireren. Het terrein kent geen afval. Alles wordt als grondstof gewaardeerd. Een deel van het landschap wordt natuur. “Dus economische groei en natuur gaan uitstekend samen.” Ondernemers dienen, volgens Anne Jan Zwart, bezig te zijn met de toekomst, met innoveren. Marketing en export zijn als het ware afgeleiden. De bedrijven in het werklandschap werken dan ook nauw samen met het MBD en het HBO onderwijs. Om de kloof tussen onderwijs en het bedrijfsleven te overbruggen, maar ook om in de toekomst verzekerd te zijn van goede werknemers. “Het gaat om bedrijven die alles delen. Als je mensen en bedrijven samenbrengt gebeurt er wat!”

Conclusie van de CDA-ers, bedrijfsleven moet meer samenwerken, sectorale schuttingen moet worden afgebroken en de menselijke factor in de economie moet weer centraal komen te staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.