04 december 2019

CDA heeft zorg over financiering Nazorgfonds stortplaatsen

Tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) op woensdag 4 december stond onder meer op de agenda de jaarrekening 2018 en begroting 2010 van het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe. Op 1 januari 2033 wordt de stortplaats in Wijster door Attero overgedragen aan de provincie Drenthe. In het fonds dient dan een doelvermogen aanwezig te zijn van ruim 21 miljoen euro. De CDA-Statenfractie vraagt zich af hoe groot het vermogen nu moet zijn om uiteindelijk het doelvermogen te bereiken in 2033. Omdat er standaard rekening werd en wordt gehouden met een gemiddelde beleggingsopbrengst van 5%, vraagt de CDA-fractie zich af of met de huidige rente het beoogde doelvermogen in 1933 wel wordt gehaald. Om die reden heeft woordvoerder Gertjan Zuur namens zijn fractie deze vraag geagendeerd.

Gertjan Zuur wilde van de andere fractie en ook van het College van Gedeputeerde Staten weten of zij de zorgen van het CDA delen dat met deze rekenrente er zorgen zijn over het bereiken van het doelvermogen in 1933. Vrijwel alle fracties deelden de zorg van het CDA. Gertjan Zuur: “We hebben op 20 november een bijzonder zinvolle informatiebijeenkomst gehad over vooral de techniek die komt kijken bij het beheer van het nazorgfonds richting 2033. Dank daarvoor en wat ons betreft had dat al veel eerder gemogen. Voldoende duidelijk is geworden dat het beoogde en werkelijke rendement niet alleen de nazorgheffing bepaalt, maar ook het beoogde doelvermogen. Concreet: krijg je minder rente, dan moet je inleg omhoog om dat te bereiken wat je wilde. En wil je daarna dat potje gebruiken om uit je jaarlijkse rente je jaarlijkse kosten te dekken, en die renteopbrengst is kleiner, dan moet dat potje ook meer geld bevatten. En de hoogte van de jaarlijkse kosten kan, gezien eventuele technologische veranderingen in het beheer en onderhoud natuurlijk ook nog gaan veranderen. En nog veel belangrijker: Onze fractie heeft begrepen dat in 2020, de vijfjaarstermijn is dan verstreken, opnieuw wordt gekeken naar de benodigde hoogte van het doelvermogen voor het nazorgfonds 1-1-2033 en dat dan ook, conform artikel 15.45 tweede lid, van de Wet Milieubeheer, o.a. gekeken wordt naar gebruikte financiële parameters. Dit middels een zogenaamde ALM-studie. De CDA-fractie verwacht dat deze actualisatie niet alleen inhoudelijk technisch, maar ook financieel technisch op objectieve en verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. Dit alles gericht op een, voor zover voorspelbaar, realistisch beoogd doelvermogen en route die daarnaar moet leiden, maar die ook na 2033 voldoende en hanteerbaar is.”

Gedeputeerde Bijl, die verantwoordelijk gedeputeerde Stelpstra verving, antwoorde dat het College van Gedeputeerde Staten volgend jaar met een plan komt waarin de inhoudelijke, financiële en duurzame aspecten voldoende betrokken zullen worden. Provinciale Staten zullen bij de vaststelling van dat plan volgens hem worden betrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.