11 juli 2016

CDA pleit voor lesprogramma VOMOL

Kinderen fietsen dagelijks naar school en komen zeker in de plattelandsgebieden in aanraking met landbouwverkeer. Het beïnvloeden van het verkeersgedrag van alle weggebruikers om het aantal ongevallen rond landbouwverkeer terug te brengen is van groot belang. Veilig landbouwverkeer is het speerpunt van Cumula Nederland, de brancheorganisatie van gespecialiseerde bedrijven in groen, grond en infra. Daarvoor is door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland in samenwerking met een docent van het AOC Doetinchem het lesprogramma VOMOL ontwikkeld. (Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer).

In diverse provincies werkt men al met dit lesprogramma.  Kinderen van groep 7 en 8 van de Basisschool worden bewust gemaakt van de gevaren van grote tractoren en machines, leerlingen van die groepen komen in aanraking met de AOC’s in een provincie en AOC-leerlingen worden bewust gemaakt van de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt om te rijden met een grote machine.

Het CDA vindt verkeersveiligheid belangrijk en hecht veel waarde aan de leefbaarheid op het platteland. Ook is landbouw een van de belangrijke economische dragers in de provincie Drenthe. Daarom wordt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in Provinciale Staten van Drenthe  op 13 juli a.s. aan het College van Gedeputeerde Staten gevraagd zich in te zetten dit lesprogramma ook in Drenthe uit te rollen. Naast gedragsbeïnvloeding wordt met dit lesprogramma gestreefd naar het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.