13 november 2019

CDA staat zij aan zij voor boeren, burgers en buitenlui

“Wij staan zij aan zij voor burgers, boeren en buitenlui.” Daarmee begon CDA-fractievoorzitter Bart van Dekken in Provinciale Staten van Drenthe zijn bijdrage tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, die gehouden werden op woensdag 13 november 2019. Hij was content met het door Gedeputeerde Staten gevoerde beleid en stemde in met de voorliggende begroting 2020.

In zijn beschouwingen riep hij het College op niet te gaan bezuinigen op cultuur en zorg en de sociale infrastructuur in de (soms kleine) dorpen. “Het leefbaar houden levert een pallet aan oplossingsrichtingen op voor de zorg maar bovenal ook qua culturele waarden en noaberschap. Het belang van de BOKD kan voor wat ons niet te vaak worden gesteld.” Hij vroeg het College bij de sociale agenda de best practices, die ook daar zijn opgedaan voor een vitaal en leefbaar platteland, nog eens bij de behandeling van die Sociale Agenda mee te nemen. Gedeputeerde Hans Kuipers zegde toe dat die best practices belangrijk zijn bij het maken van beleid voor een vitaal en leefbaar platteland en hij zal die ook zeker inzetten.

Moties
Het CDA diende samen met initiatiefnemer VVD en Sterk Lokaal een motie in om het ondernemersklimaat voor MKB-ers te verbeteren en met initiatiefnemer ChristenUnie en PvdA werd een motie ingediend voor het instellen van een provinciale vrijwilligersprijs. Met de ChristenUnie, D66 en Partij voor de dieren werd een motie ingediend voor het instellen van een zogenaamde generatietoets waarmee gevraagd wordt in kaart te brengen wat de gevolgen zijn voor elke generatie om zo te zorgen voor eerlijke en generatiebestendige beleidskeuzes. Tot slotte werd samen met initiatiefnemer D66 een motie ingediend voor het aanjagen en stimuleren van het plaatsen van de kleine windmolen door zelfstandig ondernemers gevestigd in boerderijen en agrariërs in samenwerking met de lokale energiecoöperaties. Deze moties werden allen aangenomen.

Klik hier voor de volledige tekst van Bart van Dekken  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.