22 juni 2016

Drenthe wil omgeving van Groningen Airport Eelde een flinke boost geven

De provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo willen de omgeving van Groningen Airport Eelde  verder economisch en ruimtelijk ontwikkelen. Daarvoor zijn ze in 2014 al met een proces gestart om de bestaande functies in het gebied te combineren met nieuwe ideeën en netwerken waarbij er ook verdienmodellen moeten komen die los staan van de luchthavenactiviteiten. Daarvoor zijn er nu bedrijven en de onderwijssector uit het gebied er bij betrokken waardoor er meer draagvlak aanwezig is. Voor al deze plannen heeft de provincie nu een investeringskader opgesteld waarbij het hoopt met een bijdrage in de komende jaren van 8,2 miljoen euro uiteindelijk 50 miljoen euro aan investeringen te realiseren.

Steun voor duurzaamheid
CDA-woordvoerder Martin Kremers steunde de plannen van de provincie. Vooral de plannen voor het energielandgoed spreken hem erg aan. “De ambities van de directie van de luchthaven zijn om de meest duurzame luchthaven van Europa te willen worden en deze plannen sluiten daar goed bij aan. Net zo belangrijk is dat een groot aantal huishoudens in de gemeente Tynaarlo van deze opgewekte stroom in het geplande zonnepark kan profiteren. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van het CDA.”

Broedkamers niet laten concurreren
Een ander onderdeel van de plannen rondom de luchthaven is de verdere ontwikkeling van het in 2014 gestarte living lab, een omgeving waarbij onderwijs, overheden en bedrijfsleven samen onderzoeksvragen uitwerken tot toepasbare concepten. Daarover was Kremers kritisch. “Steeds meer in Nederland vindt innovatie plaats op gebied van duurzaamheid, energie, mobiliteit en logistiek en ontstaan er zogenaamde broedkamers. De kans op concurrentie is daarbij aanwezig terwijl ze juist aanvullend op elkaar moeten zijn.” Hij riep het College van Gedeputeerde Staten op snel aan de gang te gaan met de uitvoering van de plannen. “Deze plannen met investeringen van deze omvang zijn belangrijk voor de economische ontwikkelingen van het gebied en kunnen een belangrijke bijdrage zijn voor een toename van het aantal arbeidsplaatsen.”

Kansen voor de logistiek
Flora Holland in Eelde is een van de partners in de samenwerking. Volgens het voorstel van het College van Gedeputeerde Staten bieden de strategische locatie van FloraHolland Eelde, de beschikbare ruimte, de op transport en logistiek ingespeelde serviceorganisatie en de aanwezigheid van geconditioneerde opslagruimten mogelijkheden om de rol van FloraHolland uit te breiden naar stedelijke en regionale distributie van zowel food als non-food goederen. Deze zogenaamde goederenhub is nu al als pilot gestart in het kader van het programma ‘Beter benutten’.  Om de pilot robuust in te richten en uit te bouwen tot een permanente logistieke hub is het de ambitie om meer logistieke partijen te binden aan de Flora Holland locatie. “Dat is niet alleen belangrijk voor de bereikbaar van Groningen maar ook voor de werkgelegenheid”, zegt Martin Kremers. “Vooral hier zijn kansen voor banen aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.