12 mei 2016

Mediawet nadelig voor RTV-Drenthe

De CDA-Statenfractie Drenthe brengt regelmatig werkbezoeken aan instellingen en organisaties om zo op te hoogte te blijven van ontwikkelingen in de samenleving. Woensdag 11 mei werd een bezoek gebracht aan RTV-Drenthe waar de fractie werd ontvangen door de voorzitter van de Raad van Toezicht de heer Frits Brink. Ook werd gesproken met de voorzitters van de ondernemingsraad en de redactieraad, journalisten en programmamakers.

Mediawet
Een belangrijk onderwerp tijdens deze ontmoeting was de nieuwe Mediawet en de gevolgen daarvan voor de regionale omroepen. Nadat de Eerste Kamer onlangs heeft ingestemd kan de regionale omroep meteen aan de slag met de wetswijziging. De veranderingen bij de landelijke publieke omroep gaan in nadat een aanvullend wetsvoorstel en de algemene maatregelen van bestuur (de zogenaamde novelle) daarbij is aangenomen. Dit aanvullende wetsvoorstel regelt onder andere dat de politiek op grotere afstand komt bij benoemingen in de mediasector. De minister heeft aangegeven snel met dit aanvullend wetsvoorstel naar de Tweede en Eerste Kamer te komen. Alle Regionale omroepen in Nederland moeten van de minister reorganiseren en een nieuwe Regionale Publieke Omroep (RPO) vormen. Dit nieuwe samenwerkingsverband maakt volgens de minister het mogelijk voor regionale omroepen om expertise en faciliteiten beter te delen. Door overhead te beperken blijft verhoudingsgewijs meer geld over voor programma's.

Bezuiniging met gevolgen
Volgens Frits Brink dreigen deze veranderingen nadelig uit te pakken voor RTV-Drenthe. "Door alle omroepen moet ook nog eens 17 miljoen euro bezuinigd worden, voor Drenthe is dat ongeveer 1,2 miljoen euro. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van de programma’s." Aangezien de Mediawet later in werking treedt dan aanvankelijk de planning was, is besloten de RPO het eerste jaar tegemoet te komen door de bezuiniging voor in ieder geval 50% te compenseren. Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Redactieraad vrezen dat deze veranderingen grote nadelige gevolgen zal hebben voor de journalistieke kwaliteit, de onafhankelijkheid en het behoud van het Drentse ' eigene'. 

Sterker cultuurbeleid
Fractiewoordvoerder Bart van Dekken zegt dat er landelijk gewerkt wordt aan de concretisering van de zogenaamde basisvoorziening voor alle omroepen maar daar wordt volgens hem al maanden over gesteggeld. "Drenthe wordt met Zeeland gezien als een kleine omroep maar volgens de kijk- en luistercijfers is Drenthe een grote omroep. Toch proberen de zogenaamde grote omroepen hun zin door te drijven door zoveel mogelijk te centraliseren. Wij zullen opnieuw hiervoor aandacht vragen bij de collega's in de Tweede en Eerste Kamer. Daarbij is voor het CDA-Drenthe ook aan de orde dat de relatie naar cultuurbeleid nog sterker moet worden gemaakt. De opmerkingen die op dat punt door RTVD zijn gemaakt rondom de nieuwe Cultuurnota zullen daarbij worden meegewogen.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.