Siemen Vegter

Statenlid, vicefractievoorzitter

M.    06 22 999 110
E.     s.vegter@drentsparlement.nl

Lid van de statencommissie Omgevingsbeleid
Vice-fractievoorzitter van de fractie
Voorzitter statencommissie FCBE
Lid van statenwerkgroep Verbonden Partijen
Lid van CDA-werkgroep mijnbouwberaad

Woordvoerder voor:
Energiebeleid, DEO (Drentse Energie Organisatie), Wegen en Kanalen, GAE – omgeving, Windenergie, Omgevingsvisie, RUD (handhaving, toezicht), Volkshuisvesting, Stedelijke Vernieuwing, Stads- en dorpsvernieuwing, Breedband

Siemen Vegter:
Ik wil mij de komende periode inzetten voor de volgende zaken:
-- Behoud Wilhelmina Ziekenhuis
-- Behoud Johan Willem Friso Kazerne
-- Ontwikkeling Toeristisch Recreatieve Zone bij Assen.

De provincie Drenthe kan samen met andere overheden ervoor zorgen dat we dit voor elkaar krijgen. Wij hebben daarbij als CDA-fractie korte lijnen met de gemeenteraden, en ook met de Tweede Kamerfractie. De afgelopen 4 jaar hebben we veel extra geïnvesteerd in projecten en die hebben veel banen opgeleverd. Op dat punt is mijn motto: jouw baan bestaat morgen ook nog. Kortom, er is veel werk aan de winkel en daar help ik graag bij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.