Voorjaars ALV CDA Dronten

(Alleen voor leden)

19.30 uur  Opening door voorzitter:

                 - Terugblik gemeenteraadsverkiezingen

                 - Lief en leed

                 - Bemensing bestuur

 19.45 uur  Verslagen 2013:

                 - Verslag voorgaande ALV

                 - Jaarverslag van de secretaris

                 - Financieel verslag van de penningmeester

                 - Rapportage kascommissie

 20.00 uur  koffiepauze

                 na de koffie het openbare debat over Europa!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.