19 januari 2015

DE PROVINCIE, WAT HEB JE ER AAN?

Ooit stond ik sceptisch tegenover de vele bestuurslagen die invloed uitoefenen: de gemeente, de provincie, het Rijk en dan ook nog Europa. In eerste instantie was ik dan ook voorstander van de superprovincie (samenvoeging Flevoland, Utrecht en Noord-Holland). Maar na goede argumenten van voor- en tegenstanders, ben ik tegen. Laten we het Flevolandse belang veilig stellen. Uiteindelijk kom ik tot de slotsom, dat al die bestuurslagen wel veel 'bestuurlijke drukte' opleveren. Het kan wat efficiënter door betere onderlinge afstemming en samenwerking, maar laten we vooral onze democratische samenleving koesteren.

Ik schreef in een van mijn bijdragen over de (on)mogelijkheden die een gemeentebestuur heeft; deze is immers deels afhankelijk van provincie en rijksoverheid. In de debatten in de gemeenteraad werd vaak gezegd: 'daar gaan wij niet over, dat is aan de provincie om te regelen'. Daardoor ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in de rol van de provincie, immers wat doet de provincie? Inmiddels ben ik Lid van de programmacommissie en zelfs kandidaat voor de provinciale staten van Flevoland.

De afgelopen jaren konden wij ons druk maken over het Oostvaarderswold (dat uiteindelijk niet doorging),de windmolens en de verdubbeling van de Gooiseweg. Bij dit laatste hebben onze Zeewolder inspanningen succes gehad: nu nog het laatste stukje realiseren. Voorbeelden van de afhankelijkheid van gemeente en provincie.

Nu ik er wat dichter op zit, zie ik toch ook mooie kansen, er is immers nog wel wat te verbinden in onze jonge provincie: de pioniersgeest heeft tal van initiatieven met zich meegebracht. Alleen in de snelheid van realisatie missen we nog een beetje het gevoel van trots op onze mooie, ruime, groene en schone provincie.  Het echte ‘Flevolandgevoel’.

Bij Verbinden' hoort ook een aandachtsvolle samenleving, waar de gemeenschap hecht(er) is. Zo zien we een contrast tussen de gemeenschapszin in de dorpen van de Noordoostpolder en die in Almere. Stad en Land kunnen elkaar versterken. De provincie heeft daarin een belangrijke rol. Ook het 'boeien en binden' van onze jongeren aan Flevoland is belangrijk. Immers, zij zijn opgegroeid in Flevoland en door studie/werk vertrekken zij naar de stad. Openbaar vervoer verbindingen spelen daarbij een belangrijke rol, de provincie kan dat verbeteren door goede afspraken met de vervoersmaatschappijen. Ook het aantrekken van werkgelegenheid is een gezamenlijke opdracht van gemeente en provincie, we moeten onze volgende generatie in Flevoland kansen bieden.

Koos Hopster

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.