28 februari 2015

Vitaal platteland

“Om het buitengebied en het platteland vitaal te houden, zijn vernieuwende initiatieven nodig” zegt Koos Hopster kandidaat Statenlid uit Zeewolde. Het CDA ziet graag dat ondernemers deze initiatieven nemen en ondersteunt deze, waar mogelijk.

Vrijdag 27 februari jl. bezocht het Tweede Kamerlid Jaco Geurts in het kader van de campagne ‘Vitaal Platteland; het CDA maakt er werk van’ voor de Provinciale Statenverkiezing op 18 maart het bedrijf BioBrass aan de Winkelweg in Zeewolde.

BioBrass is een biologisch landbouwbedrijf (200 ha), dat zich toelegt op de verwerking van koolproducten voor de levensmiddelenmarkt

Gerjan Snippe van het bedrijf BioBrass gaf een boeiende uiteenzetting over hoe hij tot de stichting van het bedrijf was gekomen vanuit zijn persoonlijke motieven. Het bedrijf denkt vanuit de filosofie dat de consument uiteindelijk het product bepaalt. Daarbij moet de keten tussen oogst en uiteindelijke consumptie zo kort mogelijk zijn. Het bedrijf verwerkt zijn producten tot een kant-en-klaar product voor de consument en levert aan supermarktketens in Nederland, Engeland, Scandinavië en nog een aantal andere landen.

Na deze uiteenzetting kreeg het gezelschap een korte rondleiding door het bedrijf, waar men op dat moment bezig was rode bieten verkoop klaar te maken voor de afnemers. Het gezelschap bestond uit Jan Nico Appelman, gedeputeerde voor het CDA, de kandidaten voor het CDA voor de Provinciale Staten, bestuur CDA afd. Zeewolde en andere belangstellenden.

Daarna werd bij het buurbedrijf in de kas ‘De beleving’ het werkbezoek, onder het genot van een broodje, voortgezet in de vorm van een discussie over de biologische landbouw. De onderwerpen die onder meer aan de orde kwamen waren:

-        Hoe voorkom ik besmetting door de lucht van de biologische landbouwproducten door residuen van gewasbeschermingsmiddelen van de reguliere landbouw?

-        Hoe gaan we om met patent-/octrooiaanvragen van multinationals op (al dan niet genetisch gemanipuleerde) zaden van gewassen?

-        De innovaties in de landbouw.

Zie hier voor een overzicht van de campagneactiviteiten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.