Sinds de uitspraak van de Raad van State over de PAS is er grote onduidelijkheid over de gevolgen daarvan. Wel is duidelijke dat veel bedrijvigheid en activiteiten hebben behoorlijk last hebben van de huidige stikstofcrisis.

Nu blijkt er sprake te zijn van het alsnog toevoegen van stikstofgevoelige habitats in een aantal Natura 2000 gebieden in Fryslân, waaronder de Aldegeaster Brekken en de Fluessen. Als ook deze gebieden zouden worden aangewezen als stikstofgevoelig, is de consequentie dat vrijwel onze hele provincie “op slot” komt te zitten. Dat kan niet de bedoeling zijn! Zo worden de problemen wat het CDA betreft alleen maar groter gemaakt worden.

De CDA Statenfractie vroeg hiervoor aandacht tijdens de Statenvergadering door de volgende mondelinge vragen te stellen aan het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.