18 april 2016

Artikel in Herrnhuter Bote

De Herrnhuter Bote is het Duitstalig tijdschrift voor de leden en vrienden van de Broedergemeente in de Provincie. In april 2016 komt er een thema nummer uit over “Culturen -Waarde – Integratie”. Br. Carstens -hoofdredacteur van dat blad - verwijst naar het besluit van de Synode 2014 in Zeist om een "Christelijke getuigenis in multireligieuze wereld" te laten horen. Onder de kerken in Duitsland is het debat al lang aangewakkerd over de vraag of christenen de niet-christelijke vluchtelingen kunnen benaderen met alleen Missie of met alleen Dialoog. Br. Carstens denkt dat dat in Nederland niet heel veel anders is. De vraag die br. Carstens mij voorlegde was de volgende: ‘Kun je iets zeggen vanuit het perspectief en de ervaring van de Surinaamse bevolking in Nederland? Bijvoorbeeld, hoe zit het met wederzijds beïnvloeden en is het nodig om de cultuur van de kerk te veranderen?’ Het resultaat van die vraag vindt u in bijgevoegd artikel. Mitra Rambaran

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.