24 oktober 2014

Beheerprogramma 2016-2021

Het waterschap legt de hoofdlijnen van beleid en beheer vast in een (zesjarig) beheerplan. Omdat ons huidige beheerplan tot eind 2015 loopt, bereiden we voor de periode 2016-2021 een nieuw beheerprogramma voor.

Ambities in beleid

In het beheerprogramma staat met welke ambities wij de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van veiligheid, voldoende water en schoon en ecologisch gezond water in hoofdlijnen willen oppakken. Het programma is beleidsmatig van aard. De uitwerking vindt plaats via afzonderlijke besluitvorming op basis van projectplannen waarvoor afzonderlijke voorlichting- en inspraakmogelijkheden worden georganiseerd.

Lees verder>>>

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.