Joba (1958) is sinds haar 18e jaar lid van het CDA. Ze heeft in diverse steden gewoond maar sinds haar huwelijk met Hans in 1996 woont ze in Goes.

Ze komt uit het bedrijfsleven en heeft gewerkt bij zowel het grootbedrijf (Unilever) als het MKB, altijd in functies op gebied van HR en arbeidsverhoudingen. Van oktober 2008 tot aan haar beëdiging als kamerlid in maart 2017 was ze directeur sociale zaken & ledenservice bij Bouwend Nederland. Joba heeft haar gymnasium-B diploma behaald in Utrecht, het HBO-diploma facility management in Deventer en daarna heeft ze haar doctoraal internationale economie gedaan in Tilburg.

In haar studietijd was Joba zeer actief in het CDJA. In het laatste jaar van haar studie heeft ze gewerkt bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Van 1996-2000 was ze secretaris van het CDA in Goes. Ze was lid van het Strategisch Beraad 2011-2012 en is was vanaf 2014 tot haar beëdiging voorzitter van de visiegroep Werk & Economie van het CDA.

De zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn, ook in de regio. Daartoe heeft Joba in januari 2019 haar initiatiefnota Zorg in de regio gepresenteerd (zie filmpje hiernaast). In debatten en werkbezoeken door het hele land vraagt ze aandacht  voor de bereikbaarheid van zorg.

In haar maidenspeech (zie filmpje hiernaast) heeft Joba al gepleit voor een betere bescherming van de vitale sectoren: waterkeringen, haven Rotterdam, Schiphol infrastructuur, drinkwatervoorziening, digitale overheid, landbouwgronden, energienetwerk, telecom, etc. Ook het nieuwe 5G netwerk is een vitale sector waaraan ze strenge eisen wil stellen aan de beheerders en leveranciers.

Woordvoerder op de volgende terreinen: medische zorg, GGZ, gehandicaptenbeleid, post, telecom, vitale sectoren

Bezoek aan ZorgSaam Terneuzen

Contactgegevens

Maidenspeech op 28 juni 2017

Initiatiefnota: Zorg in de Regio

Nieuws

Volg Joba op Instagram!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.