Rutger Ploum

Partijvoorzitter

Verdiepen. Vernieuwen. Verbreden.

Als voorzitter van het CDA, staat Rutger Ploum voor een veelzijdig en divers CDA, dat een stem geeft aan de leden. Rutgers ambitie voor de komende jaren, is om het CDA te verdiepen, vernieuwen en verbreden. 

Verdiepen, door meer gebruik te maken van alle denkkracht die in onze partij aanwezig is bij het verwoorden van een visie voor de partij richting 2030. Gebaseerd op uiteenlopende meningen van mensen binnen en buiten de partij. Voortkomend uit onze uitgangspunten, maar gericht op de toekomst.

Vernieuwen, om te bouwen aan een toekomstbestendige partij. Met focus op de lokale afdelingen, meer ruimte voor discussie en inspraak, en korte lijntjes tussen bestuursniveaus.

Verbreden, omdat het CDA een partij is voor iedereen. Daarom wordt er expliciet ingezet op het betrekken van mensen die nu nog niet altijd de weg binnen onze partij vinden. 


Portefeuille

  • Voorzitter Dagelijks Bestuur en Partijbestuur
  • Eerste bestuurlijke vertegenwoordiger van het CDA
  • Coördinatie bestuurstaken
  • Strategische en politiek-inhoudelijke koersbepaling
  • Wetenschappelijk Instituut (in afwisseling met vicevoorzitter)
  • Bestuurlijk verantwoordelijk van het Project “Partijvernieuwing” (in samenwerking met de penningmeester en de portefeuillehouder Steden)

 

Contactgegevens

  •  rutger.ploum@cda.nl
  • (070) 342 48 02

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.