Algemene Ledenvergadering en CDA100 op zaterdag 4 april 2020 in Heiloo

Programma ALV CDA Noord-Holland en CDA100

U bent van harte uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van het CDA Noord-Holland op zaterdag 4 april 2020 in de Cultuurkoepel in Heiloo. Vanaf 9.00 staat de koffie klaar. Aansluitend vindt er een CDA100 bijeenkomst plaats, vanaf 10.30 uur.

Het eerste deel van de ochtend staat in het teken van de ALV. Tijdens de ALV bespreken wij de jaarrekening van 2019 en vindt o.a. de wisseling van de bestuursleden plaats. 

Het tweede gedeelte van de ALV staat in het teken van de CDA100.
Op dit moment wordt er landelijk hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. In het kader van dit proces vinden een aantal activiteiten plaats. Een van deze activiteiten is een CDA100 bijeenkomst in elke provincie.

In iedere weeknieuwsbrief van het CDA vindt u een online formulier waarin u aan kunt geven welke thema's u belangrijk vindt om te bespreken tijdens de Noord-Holland CDA100 bijeenkomst. Ook komt u via deze link bij dit formulier. De vier meest gekozen thema's door u als leden van Noord-Holland zullen op de CDA100 besproken worden. Na het bespreken van de thema's in groepen, vindt er aan het eind van de bijeenkomst een stemming plaats, de resultaten van deze stemming worden meegenomen naar het CDA congres van 6 juni 2020. 
Gido Oude Kotte zal de ochtend leiden. Eerste Kamerlid Ben Knapen en lid van de programma commissie Sebastiaan den Bak zullen ook aanwezig zijn en hun inbreng geven. De discussie en presentatie worden verzorgd door dialoogmakers van het CDA.

Samen reizen is duurzaam & gezelliger!

Laat uw vrienden via Facebook weten dat u komt en kijk of u gezellig met anderen uit uw afdeling kunt reizen naar Heiloo.

Conceptprogramma

09:00 Inloop
09:30 Aanvang ALV
09.40 Jaarrekening 2019
09.50 Algemene Bestuurszaken
10:15 Landelijke politiek 
10:30 Start CDA100
13:00 Afsluiting CDA100

Documenten:

  • Hier vindt u jaarrekening 2019, welke op de ALV aan de leden wordt voorgelegd (de jaarrekening is nog niet beschikbaar, maar wordt z.s.m. toegevoegd).
  • Hier vindt u de notulen van de ALV gehouden op 23 november 2019.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via koekkoekl@noord-holland.nl of via noord-holland@cda.nl

Locatie en adres:

Cultuurkoepel Heiloo
Landgoed Willibrordus
Kennemerstraatweg 464
1851 NG Heiloo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.