07 maart 2019

Het middelpunt van ons gezinsbeleid moeten de kinderen zijn.

Het CDA is in het Europees Parlement onderdeel van de EPP fractie. CDA Pride is daarom opgenomen in de European Centre-Right LGBT+ Alliance en gezamenlijk brengen wij in 8 landen dit statement uit. Om aandacht te vragen voor de rechten van regenboogfamilies binnen Europa.

Kort samengevat:
Gezinnen zijn van onschatbare waarde voor de cohesie en solidariteit in Europa. Voor ons is ‘familie’ overal waar mensen met elkaar verbonden zijn en toegewijd zijn aan het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar - zelfs over generaties heen. De term "familie" omvat daarom ook regenboogfamilies met één of meer LHBTI-ouders. Regenboogfamilies zijn een feit en een vitaal onderdeel van de samenleving. Maar regenboogfamilies worden nog steeds geconfronteerd met discriminatie en wettelijke beperkingen. In de meeste landen wordt de niet-biologische moeder van een kind niet automatisch herkend als ouder en moet er een adoptieproces plaatsvinden. In andere gevallen zijn biologische vaders achtergesteld en hebben ze geen rechten om voor hun kinderen te zorgen of hen zelfs te zien en te bezoeken.

Het middelpunt van ons gezinsbeleid moeten de kinderen zijn. En het is duidelijk dat kinderen in regenboogfamilies niet onderworpen zijn aan dezelfde wettelijke en materiële bescherming en rechten als kinderen die aan heteroseksuele ouders zijn geboren. Kinderen zijn onze toekomst. Elk kind ondergaat dezelfde onschendbaarheid van de menselijke waardigheid en verdient dezelfde kansen en dezelfde bescherming door de wet.

Daarom pleiten we voor een open discussie over de positie van het kind en het verbreden van het concept ouderschap. In Europa moet de 'vrijheid van beweging' tussen landen ook gelden voor regenbooggezinnen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.