01 februari 2019

RegenboogRegio

Nederland heeft 53 Regenboogsteden. Deze steden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI's). Het CDA in Westfriesland zet zich in voor een Regenboogregio. Eén van de initiatiefnemers is Claudia Selders-Kroezen. Hieronder vindt u haar verdediging en ook de motie ter inspiratie.

 

Motie vao CDA RegenboogRegio

“Wegens succes verlengd: steun aan regenboogsteden.” Een positief nieuwsbericht van de Rijksoverheid in maart vorig jaar. Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW blijkt dat financiële ondersteuning en de symbolische waarde van de Regenboogaanpak voor meer LHBTI-acceptatie heeft gezorgd.

Onze regio heeft met zeven gemeenten al een paar jaar een succesvolle samenwerking. De ‘Roze Week Westfriesland’ in oktober waarin regenboogvoetballen bij de verenigingen en regenboogvlaggen aan inwoners zijn uitgedeeld, is een mooi voorbeeld daarvan. De intentieverklaring die onderling is opgesteld en ondertekend, was geldig tot 11 oktober vorig jaar.

Met deze motie willen we duidelijk maken dat wij het belangrijk vinden om deze samenwerking voort te zetten en liever nog te versterken. We hebben elkaar als gemeenten hiervoor nodig; samen hebben we ruim 210.000 inwoners. Op basis daarvan en de eerdere samenwerking zal het ministerie een intentieverklaring met onze regio kunnen tekenen. En dus een aanvullende subsidie verstrekken. Als RegenboogRegio kunnen we dan meer aandacht aan het onderwerp geven.

Nog even terug naar het nieuwsbericht. Het klinkt positief maar eigenlijk zou dit geen onderwerp van gesprek moeten zijn... Als CDA willen we graag een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt en de vrijheid voelt om zichtbaar zichzelf te kunnen zijn. Dit is helaas nog niet vanzelfsprekend.

De cijfers uit 2017 liegen er niet om*. Volwassenen krijgen op het werk vaker te maken met intimidatie en burnout, ouderen hebben vaker te maken met eenzaamheid, bij jongeren die twijfelen over LHBT-gevoelens komen pogingen tot zelfmoord 4 tot 5 keer vaker voor dan bij leeftijdsgenoten. Ook in onze regio.

De CDA fracties in de andere zes gemeenten zijn hier actief bij betrokken, zodat wij samen kunnen uitspreken dat wij dit zichtbaar en bespreekbaar willen houden. Inmiddels is deze motie in de gemeenten Stede Broec, Koggenland, Drechterland en Medemblik aangenomen.

Namens CDA Medemblik,

Claudia Selders-Kroezen

*   https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-08/Regenbooggids-voor-gemeenten.pdf#page5

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.