Lyke Blok

Opleiding & Training

Na afronding van een studie Ruslandkunde aan de Universiteit Leiden en een HBO-opleiding vertaler Russisch-Nederlands was Lyke enkele jaren werkzaam als reisbegeleider naar Rusland en de Baltische Staten. Daarna was ze bij Stichting the Trust in Den Haag verantwoordelijk voor het stage- en trainingsprogramma voor jonge mensen uit de voormalige Sovjet Unie. In 2002 haalde ze na een deeltijdstudie aan de PABO haar lesbevoegdheid leraar basisonderwijs. Eind 2003 is ze bij het Steenkampinstituut komen werken. Sinds 2007 is zij stafmedewerker Opleiding & Training, en in deze functie is ze een aantal jaren programmamanager van de Kaderschool (voorloper van de Talent Academie) geweest. Lyke houdt zich nu met name bezig met de promotie van het opleidingsaanbod van het Steenkampinstituut en de advisering en begeleiding van de provinciale scholingsconsulenten. Daarnaast organiseert Lyke regelmatig het jaarlijkse Professor Steenkamp Debattoernooi.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.