11 maart 2015

Snellere transitie naar meer vormen van duurzame energie vergt politieke moed, dus koers wijzigen

Dit is de rode draad die als samenvatting kan gelden van een uitermate zinvol werkbezoek aan het Columbuskwartier te Almere, dat in het kader van de provinciale- en waterschapsverkiezingen door het Flevolandse CDA op 11 maart 2015 werd georganiseerd.

CDA-lid Wijtze Boomsma (Watermanager/Innovator) en Lida Schelwald (Heemraad van waterschap Zuiderzeeland en CDA-lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen) verzorgden de inleiding.  Op een aansprekende wijze  schetsten zij een ‘zonnig’ vergezicht in 2050 om vervolgens terug te blikken op de werkelijkheid van 2015.

Daarbij werd een duidelijk beeld geschetst hoe de noodzakelijke transitie dankzij snelle technologische ontwikkelingen en bestuurders met lef tot stand kwam. Zodat op een meer duurzame wijze dan thans nog het geval is, in de toenemende vraag naar energie zou kunnen worden voorzien.

De discussie, onder leiding van Marianne Luyer (fractie voorzitter voor het CDA in de staten van Flevoland en lijsttrekker voor het CDA bij de statenverkiezingen) leidde tot een aantal stevige stellingen,

Zoals:

1.        Energietransitie zonder daadkrachtige politieke transitie lukt niet

2.        Diversiteit in duurzame energievoorziening is een must en dient ook tot uiting te komen in de subsidiestromen en (aanpassing van) het energieakkoord

3.        Zijn de politieke netwerken en de energienetwerken niet te veel van elkaar afhankelijk geworden?

4.        Hebben de burgers in Nederland, tevens afhankelijk van de grote  energiebedrijven er onderhand geen recht op inzicht te krijgen in de effectieve  besteding van hun belastinggelden via de grote energiesubsidies?

5.        Waarom geen kleine energiegemeenschappen op het punt van duurzame energie stimuleren /faciliteren( de kracht van de samenleving) en niet langer vasthouden  aan een ooit vastgesteld beleid, dat sneller door de nieuwe technologische ontwikkelingen wordt ingehaald, dan dat het kan worden uitgevoerd

Samenvattend, een goede bijeenkomst die er zonder meer tot bijdraagt dat diversiteit van de duurzame energie hoger op de politieke agenda komt, in elk geval wat het CDA betreft in Flevoland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.