04 november 2019

Bijdrage raadslid Izaäk Melse: "Goes is the place to be!"

Donderdag 7 november - GOES - Gedurende de algemene beschouwingen van donderdag 7 november leverde raadslid Izaäk Melse een bijdrage over ruimte en economie. Zijn conclusie: "Goes marketing heeft hiermee een belangrijk instrument in handen om Goes te verkopen als “the place to be”!"

Programma 2: Ruimte en economie

Goes is met zijn centrale ligging een druk verkeersknooppunt in Zeeland. Daarom is het belangrijk dat “Goes Beter Bereikbaar” continue onder de aandacht blijft. Veiligheid staat hierbij voorop. Een goed parkeerbeleid is van vitaal belang voor de ondernemers in onze stad. Ook voor fietsers, tevens met het oog op het programma “Goes Bewegen”. Wij kijken uit naar het Parkeer Verwijs Systeem, wat hieraan kan bijdragen. Ook het plaatsen van meer oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen is relevant.

Nieuwe bedrijfsterreinen en woningbouw zijn nodig voor de economische ontwikkeling van Goes, voortvarendheid hierbij is gewenst. Ook inpasbare kleinschalige initiatieven in de dorpen moeten kunnen; deze zijn goed voor de leefbaarheid in onze dorpen. We hopen dat de rem door de PAS (Stikstof) en de PFAS (Chemische stoffen in de Bodem) wetgeving deze ontwikkelingen niet in de weg staan, zodat we bestaande en nieuwe ondernemers kunnen faciliteren.

Voor het CDA blijft de uitstraling van de zichtlocaties,  herbestemming en revitalisering van woonwijken en bedrijfsterreinen een belangrijk aandachtspunt. Kwaliteit en duurzaamheid zijn hierbij kernwaarden en kunnen een extra dimensie zijn om voor Goes als vestigingsplaats en/of woonplaats te kiezen. Goes marketing heeft hiermee een belangrijk instrument in handen om Goes te verkopen als “the place to be”!

Toerisme groeit in onze gemeente. De ontwikkelingen op dit terrein staan niet stil. Het aantal mensen met een Camper is de laatste jaren enorm toegenomen. De vraag naar, afhankelijk van de faciliteiten, al dan niet gratis Basis Camperplaatsen op loopafstand van de binnenstad is nog niet ingevuld. De aanwezige plaatsen op de stadscamping voldoen niet aan dit criterium  en we verzoeken het college dit verzoek te honoreren. Deze doelgroep toeristen is zeer interessant voor onze binnenstad.

Ook de plannen Binnenstad 20-30 en de opwaardering van het Marconigebied vindt het CDA noodzakelijk voor de toekomst en wij kijken uit naar de ontwikkelingen, waarbij burgerparticipatie een prominente rol krijgt.

Werkgelegenheid

Goes heeft met meer dan 26000 banen veel werkgelegenheid. Toch staan er nog te veel mensen aan de kant. Met name de participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is een taai dossier.

Aangezien er naar de mening van het CDA daar nog potentie zit en Goes op dit dossier een centrale rol speelt willen we ook daarvoor een motie indienen.

Bij dit alles moet er ook gekeken worden naar de staat van onze dorpen. Onze dorpen geven aan onze gemeente leef- en recreatie ruimte voor ons als inwoners en voor het toerisme. Zij fungeren als de groene longen rondom onze stad. Het CDA staat in dit verband open voor goede kwalitatieve ontwikkelingen in Wolphaartsdijk, waarbij de participatie door de inwoners van groot belang zal zijn.

Al met al liggen er bij programma 2 voor 2020 weer tal van uitdagingen en we hoeven als college en raad niet bang te zijn dat we onszelf in het komende jaar gaan vervelen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.