26 oktober 2019

Een schriftelijke vraag gesteld door Joost Wijnekus

Een schriftelijke vraag gesteld  door Joost Wijnekus aan het College over het zout maken van het Volkerak-Zoommeer

1. in welke mate is het college van de gemeente Tholen de afgelopen periode betrokken bij de discussie over e verzilting van het VolkerakZoommeer?
2. in hoeverre is het college betrokken bij het in te nemen regionale standpunt? Heeft er overleg plaats gevonden binnen het gebiedsoverleg zuidwestelijke Delta?
3. wat is het standpunt van het college: is zij uitgeproken voor of tegen verzilting van het Volkerak-Zoommeer?

De afgelopen maanden wordt door meerdere partijen een pleidooi gehouden voor het zoet houden van het Volkerak-Zoommeer. Recent is een brief ontvangen van het Actiecomité zoet Krammer-VolkerakZoommeer. Ook de ZLTO pleit nadrukkelijk voor het zoet houden van het Volkerak-Zoommeer. In het tv-programma Vroege Vogels is er enkele weken geleden ook aandacht aan besteed.

In de vergadering van 29 oktober a.s. zal in de commissie Ruimte deze vraag behandeld worden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.