19 november 2019

Regeldruk in de veehouderij enorm

Dat praten over koetjes en kalfjes de betekenis had dat het over onbelangrijke onderwerpen ging, ligt ver achter ons.

Inmiddels wordt beweerd dat een groot deel van de stikstof en klimaatproblemen veroorzaakt wordt door de veehouderij in ons land. Dit was de reden om als CDA-fractie langs te gaan bij Veehouderij Vissers te Tholen.

Ontvangen door Antoon Vissers en rondgeleid door het bedrijf, zagen we een mooi en modern bedrijf met ruim 200 koeien, ondergebracht in een royale stal,  in combinatie met ruim 100 hectare aan landbouwgrond voor de teelt van gras en andere vormen van veevoer. Het melken en voeren is vergaand geautomatiseerd, de werkzaamheden die dan overblijven dwingen echter nog zeker respect en bewondering af, deze veehouder is dag en nacht betrokken bij zijn dieren.

In het gesprek kwam helder tot uiting dat de regeldruk in deze sector enorm is, dit betreft zowel het doen en laten van de dieren, alsmede het voer, de melk, de mest, weidegang en ga zo maar door. Ook bijvoorbeeld het ganzenprobleem (vraat van gras) waar in het ene gebied alle mogelijk middelen moeten worden ingezet om ganzen te verjagen, om in aanmerking te komen voor compensatie bij vraat-schade, bevindt veehouderij Vissers zich in een gedooggebied waar juist geen ganzen verjaagd mogen worden om gecompenseerd te worden.

In combinatie met de vergaande regeldruk bestaat een grote mate van onzekerheid omdat bij nieuwe inzichten of veranderende omstandigheden ook weer nieuwe regels ontstaan. De bestaanszekerheid van de onderneming is daarbij zelfs regelmatig aan de orde, zoals nu bij de stikstofcrisis.

Dat er grenzen zijn aan de groei voor diverse sectoren in een land zo dichtbevolkt als Nederland is voor iedereen helder, dat het zich echter uit in crisissituaties en noodmaatregelen is bizar. Dat maatschappelijke organisaties de overheid via de rechter dwingen om acuut maatregelen te nemen, zou de overheid zich moeten aantrekken door de inbreng en belangen van sectoren en maatschappelijke organisaties tijdig met elkaar te verbinden.

Vanuit het gesprek kwam naar voren dat de overheid zich moet opstellen als betrouwbare partner, daar waar knelpunten ontstaan moet voldoende ruimte en tijd zijn voor overleg en realisatie van oplossingen, waarbij ook hervormingen in de sector mogelijk zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.