Armoedebestrijding en werk

Minima worden daar waar nodig en gewenst financieel ondersteund. Werk en opleiding is  niet het enige, maar wel het beste middel om financieel onafhankelijk te worden en te blijven. Maatwerk is ons uitgangspunt.
Mensen met een uitkering mogen niet geïsoleerd komen te staan in de samenleving. Wij vinden dat de gemeente zich actief moet inzetten om mensen te motiveren een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit kan in de vorm van werk, dat doorgaans door vrijwilligers wordt verricht.
Leidend is de (Olympische) gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.
Tegenprestatie en participatie zijn wettelijk geborgd. Werken in combinatie met uitkering moet “lonend” zijn, dus werken met behoud van uitkering + een bonus.
Het is helaas niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte termijn een vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. 
Die inzet verdient waardering van de samenleving en van de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.