Burgerparticipatie

Burgerparticipatie zal vormgegeven worden door van samenstelling wisselende klankbordgroepen, en andere vormen van participatie.

De gemeente stimuleert burgerparticipatie met betrekking  tot initiatieven, invloed op beslissingen en daadwerkelijke uitvoering  in de eigen omgeving. Dorpstafels – dorpsgemeenschappen kunnen hier een belangrijke voortrekkersrol vervullen.            

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.