Verzilting Volkerak-Zoommeer

Als het kabinet definitief kiest voor  een robuust ecosysteem in Volkerak-Zoommeer door verzilting en terugbrengen van getij,

dan wordt de uitvoering daarvan pas ter hand genomen als de zoetwateraanvoer en -beschikbaarheid voor  de agrarische ondernemers is gerealiseerd en gegarandeerd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.