Onderwijs

Behoud van tenminste één basisschool en zo mogelijk een daaraan verbonden peuterspeelzaal in elke woonkern. In woonkernen waar er  meerdere scholen zijn, wordt de samenwerking door de gemeente actief gestimuleerd.
Ouders hebben in onze gemeente heel wat te kiezen als het gaat om basisscholen voor hun kinderen; protestant-christelijk, reformatorisch,rooms-katholiek, openbaar, etc. Dat willen we zo houden. Ook bij een mogelijke sluiting van scholen moet er te kiezen blijven. Het is rijkdom in verscheidenheid; een veelkleurig palet.

De gemeente is verantwoordelijk voor grootschalige renovatie en vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen. Frisse en veilige (multi) functionele en duurzame gebouwen zijn de criteria als voor renovatie of nieuwbouw moet worden gekozen.

Passend onderwijs voor alle leerlingen en zo mogelijk dicht bij huis.

De gemeente nu betaalt jaarlijks honderdduizenden euro’s  aan taxi’s om kinderen met speciale leer- en ontwikkelingsvragen naar scholen buiten Tholen te brengen. Die tonnen aan euro's kunnen, in elk geval deels,  beter ingezet worden om de  deskundigheid en faciliteiten naar de scholen in Tholen te halen.
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.