Minima, financiën en vangnet

Om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen sluit de gemeente een collectieve zorgverzekering af. Minima kunnen dan tegen een gereduceerd tarief een zorgverzekering afsluiten via de gemeente. Deze tegemoetkoming moet wel in een eerlijke verhouding staan tot kosten van mensen die net buiten de regeling vallen. (110% van de bijstandsnorm) Om de deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering te vergroten betaalt de gemeente daarbij zonodig een deel van de premie, zoals wettelijk verplicht.
Waar mogelijk draagt de gemeente bij in natura (jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds)
Financiële middelen vanuit gemeentefonds mogen binnen sociaal domein volledig worden besteed. Solidariteit is niet alleen opkomen voor zwakkeren maar ook respect en waardering hebben voor inzet en talent.

Wij bepleiten een vangnetregeling in de bijzondere bijstand voor eigen bijdragen.Wij kiezen een maximumbedrag dat een gezin aan eigen bijdragen moet betalen.

Een inkomensstaffel voor eigen bijdragen vinden wij nodig, zodat mensen die net boven de minimumgrens zitten niet onevenredig hoge eigen bijdragen hoeven te betalen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.