Burgers, burgerschap en lokale eigenheid

De gemeente zal zich  inzetten om burgers op diverse manieren te betrekken bij wat er in de straat, in de wijk, in de kern en in de gemeente als geheel, aan planvorming op stapel staat. Burgers krijgen (mede)zeggenschap worden gedeeld eigenaar en krijgen ruimte voor nieuwe initiatieven die de betrokkenheid in de straat, de buurt, de wijk, de kern vergroten.
Iedereen doet mee! We vormen met elkaar de samenleving en zijn er voor onszelf maar vooral ook voor elkaar. We vragen niet alleen wat de samenleving voor ons kan doen, maar ook wat wij voor de samenleving kunnen betekenen. Zie ook hoofdstuk 2 Sterke Samenleving.

De Thoolse samenleving is een diverse samenleving. We houden zoveel mogelijk rekening met elkaar en respecteren elkaars leefwijze. Dat is iets om trots op te zijn! Het maakt Tholen uniek. Wij vinden het belangrijk om deze sociale cohesie vast te houden.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.