Kindervriendelijke buurten

Laten we oog  hebben voor een schone omgeving. Daar passen hondenpoep en zwerfafval volstrekt niet in. Waar onvoldoende bakken staan, moeten er worden bijgeplaatst. Van speciale hondenuitlaatplaatsen zijn we geen voorstander.  Toezicht en handhaving zouden niet nodig moeten zijn, maar blijken in de praktijk helaas wel nodig.
Er moet evenwicht zijn tussen ‘blik op straat’ en ‘groen in ‘t plantsoen’. Ook bij dorpsvernieuwingen moet er voldoende groen, speelgelegenheid en parkeergelegenheid zijn.

Wij willen in (kinderrijke) buurten een gerichte aanpak van criminaliteit en verkeersonveilige situaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.