Cultuurplein

Het opgerichte Cultuurplein Tholen (CPT) wordt wat ons betreft financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor de programmering van een evenwichtig cultuuraanbod op het gebied van muziek, theater, kunst en andere muzische vormen. Jong en oud komen aan hun trekken. 

De gemeente verstrekt globale richtlijnen en subsidie om dit mogelijk te maken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.