Vervoer en bereikbaarheid

Plattelandsgemeenten zoals Tholen zijn gebaat bij een uitgekiend vervoerssysteem. Onderling afgestemd Openbaar vervoer, Regiotaxi, WMO-vervoer, buurtbussen e.d. kunnen het maatwerk verzorgen dat nodig is om de bereikbaarheid van voorzieningen te optimaliseren. Goed onderhouden wegen zijn een voorwaarde.
De (elektrische) fiets wordt een steeds belangrijker vervoermiddel voor jongeren (scholieren) en ouderen. Veilige en goed onderhouden fietspaden zijn van groot belang.

Voor de groep van 12+ die voortgezet onderwijs volgt buiten de woonkern moet er een goede busverbinding zijn. De gemeente zet zich hiervoor samen met de scholen nadrukkelijk in bij provincies en vervoerders.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.