Duurzaamheid

We geven ontwikkelingen op het gebied van opwekking en toepassing van duurzame energie ruime kansen; zo ook bij bestaande woningen.
Windmolens mogen in concentratiegebieden worden geplaatst, mits een deel van de opbrengst ten goede komt aan lokale maatschappelijke initiatieven.

We moeten zorgen dat Tholen in 2050 energieneutraal is; alle energie die dan wordt gebruikt is hernieuwbare energie. (zon, wind, geothermie, aardwarmte, getijdestroom, biomassa etc. etc.). De gemeente moet hierin een voorbeeldrol vervullen. Deze voorbeeldrol geldt tevens voor circulair inkopen en afvalreductie.

Een verplichting tot gasaansluitingen moet komen te vervallen.

Schaliegas(proef)boringen en -winning blijven ongewenst.

Zonne-energie is hard nodig om de transitie te maken naar duurzame energie. Het CDA vindt het echter moeilijk uit te leggen dat er zonneweides kunnen komen op (goede) landbouwgrond, terwijl er dmv meervoudig ruimtegebruik nog voldoende alternatieven voor handen zijn, zoals daken van woningen, schuren, bedrijven, overheidsgebouwen, etc.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.