Gezinnen

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. In het gezin is sprake van spelen, leren, vieren en voeren van gesprekken. Het is de kraamkamer voor ontplooiing en sociale ontwikkeling. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt, samen met de scholen, opvoedkundige ondersteuning aan ouders en kinderen die daar behoefte aan hebben. Wij bepleiten de mogelijkheid van opvoedondersteuning in moeilijke en makkelijke tijden.
Belemmeringen die het combineren van ouderschap met werk en inkomen in de weg staan,  moeten worden weggenomen. Er is een gespreid aanbod van voor-  en naschoolse opvang. (zie ook Onderwijs)

Helaas kunnen niet alle ouders bij elkaar blijven. Naast dat dit voor de twee ouders zelf ingrijpend is, kunnen de gevolgen voor de kinderen dit ook zijn. Zeker voor de vele kinderen die een vechtscheiding meemaken. Zij doen het minder goed op school, zijn vaker agressief en gevoeliger voor depressiviteit. In sommige gemeenten is de helft van alle jeugdhulpvragen gerelateerd aan echtscheidingen.

Bij hulpvragen weet de gemeente door te verwijzen naar betrokken instanties.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.