Omzien naar elkaar

Kerken, zorgcentra, zorgleveranciers,  organisaties als het Leger des Heils en gemeente worden steeds belangrijker partners van elkaar in  de bestrijding van armoede en in het verlenen van mantelzorg en het ondersteunen van mantelzorgers. Hier is geen scheiding van kerk en staat van toepassing. Integendeel. Met behoud van diversiteit en keuzevrijheid kunnen we door samen te werken een schild voor de zwakken zijn.

Wij vinden dat een op te zetten coördinerend platform een belangrijke schakel moet worden in deze ketenaanpak.

We willen ook in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners met een ‘recht om uit te dagen’ voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.