Kunst, cultuur, sport.....

Voor de ontwikkeling  van jonge mensen zijn kunst, cultuur en sport van wezenlijke waarde. Ook het belang hiervan voor ouderen en gehandicapten mag niet onder stoelen of banken worden gestoken.
De gemeente stelt deskundigheid en geld beschikbaar om daar samen met ondermeer de scholen, de  sportverenigingen, het CPT en het museum uitvoering aan te geven. Dat geldt eveneens voor o.a. duurzaamheid, natuur & milieu en verkeersonderwijs. Daarnaast biedt de gemeente  zonodig ondersteuning aan op individuele basis om deelname van minima te stimuleren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.