Ondernemers en economie

Ondernemersverenigingen worden te allen tijde geraadpleegd bij gemeentelijke planvorming die een  relatie heeft met ondernemersbelangen. Vanuit die invalshoek is gemeentebelang ondernemersbelang en ondernemersbelang is  gemeentebelang.

Onze gemeente kent een sterke bedrijvigheid die geworteld is in de omgeving en in de samenleving, zoals de agrarische sector. (zie verder 5.3)

De gemeente streeft naar een zo divers mogelijk palet van bedrijvigheid, om alle sectoren zo veel mogelijk in de gemeente vertegenwoordigd te hebben en een zo divers mogelijke werkgelegenheid te hebben. Hieronder valt ook het bieden van ruimte aan en aantrekken van innovatieve en high-tech bedrijven.

Tholen heeft veel te bieden; een bevolking met een alom geroemde arbeidsmoraal, gunstige ligging en prima vestigingsvoorwaarden. De gemeente moet zich blijvend inspannen dit uit te dragen om zo bedrijven naar Tholen te halen. Dat is goed voor de gemeentelijke portemonnee en goed voor de lokale werkgelegenheid.
Het is belangrijk dat lokale producten en diensten zoveel mogelijk lokaal verkocht kunnen worden. De gemeente ondersteunt initiatieven die dit mogelijk maken en neemt hier zelf het voortouw in door dit in het inkoopbeleid op te nemen.

Economische activiteiten vanuit de gemeente moeten voldoen aan Wet “Markt en overheid”. De gemeente mag geen oneerlijke concurrentie met bedrijfsleven aangaan. Paracommercie moet worden tegengegaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.