Betaalbare woningen

Een sociaal woningbouwprogramma voor starters en senioren is van belang voor de leefbaarheid. Samen met  de woningcorporatie wordt gekeken naar woonkostenbesparende duurzaamheidsmaatregelen, gedifferentieerde grondprijzen en ondersteuning bij het bouwen.
We zetten samen met projectontwikkelaars en woningcorporaties in op levensloopbestendige woningen en wijken waar het goed toeven is voor jong en oud.
Wij zijn voorstander van woonvormen die jong en oud uitnodigen om wonen en zorgen-voor-elkaar mogelijk te maken.
De bestaande voorraad krijgt voortdurende aandacht. Leningen  voor aanpassingen van woningen ten dienste van  duurzaamheid en levensloopbestendigheid worden uitsluitend voor de bestaande voorraad ingezet.

Voor Particulier en Collectief Opdrachtgeverschap tbv woningbouw wordt ruimte geboden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.