Openbaar groen en verloedering

De gemeente stimuleert inspanningen die erop gericht zijn verloedering door bijvoorbeeld verkrotting van woningen en bedrijfsruimten en verwildering van tuinen tegen te gaan. Zet in op het bekend maken van provinciale regelingen / subsidies.
Het minder mogen gebruiken van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is een goede zaak, maar mag niet ten koste gaan van de beeldkwaliteit van de straat.

De gemeente onderzoekt daartoe alternatieve methoden van onkruidbestrijding in samenwerking met andere gemeenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.